1 Stamboom Netty Broeder

Stamboom

1. Netty Broeder

Waar Netty precies is geboren weet ik niet, wel dat zij is opgegroeid in Overschie, aan de Parallelstraat 19. Het parallelle slaat waarschijnlijk op de snelweg de A13 (toendertijd Rijksweg 13) , die een paar meter hoger (vroeger gelijkvloers) parallel aangelegd is.
Nr 19 ligt aan de westkant van de A13, er is ook een oostelijke parallelstraat, waar de oma van haar gewoond heeft, en waar Netty in de straat geboren is.


Het huis aan de Parallelstraat staat in wat vroeger de Schiewijk heette op veengrond, en er is destijds niet geheid, zodat het inmiddels scheefgezakt is. De bebouwing van de Schiewijk dateert van 1922.
Het is een klein huis dat Netty's vader met een werkgeverslening voor 3000,- gulden gekocht heeft. Beneden is de woonkamer, met opklapbed voor vader en moeder, en boven sliepen de 8 kinderen. (en soms ook de aanhang)
Zoals in onderstaande genealogie zal blijken is Netty in tegenstelling tot haar broers en zussen (en wat vroeger gebruikelijk was) niet vernoemd naar (groot)vader of (groot)moeder. Dat geldt trouwens ook voor Ria, maar die is vernoemd naar ons aller moeder, of wat vroeger ook gebruikelijk was naar haar moeder's oudste zus.

In verband met privacy-wetgeving zijn geen gegevens opgenomen van nog levende personen, tenzij deze gegevens algemeen bekend zijn.
Rechts in de Parallelstraat was in die tijd een bloemenwinkel van de familie Bervoets gevestigd. Zoon Wim bezong altijd Corry met Corrina,Corrina, een blues-standard van Ray Peterson, Bob Dylan en vele anderen.
Links woonde de familie Tempel, en daarnaast die van Stolk.Bij de familie Tempel was Manna van Dijk een regelmatige logé, waar Jan Broeder verliefd op werd.

2de Generaties (Ouders)

2. Johannes Abraham Broeder

Johannes Abraham (Jan) Broeder is geboren op 13 aug. 1921 in Overschie en overleden op 20 apr. 1985 in Rotterdam-Overschie.

Hij is zowel in Overschie als in Rotterdam opgegroeid. Overschie was tot 1941 een zelfstandige gemeente.e
In Overschie woonden zijn ouders vanaf 1914 eerst aan de Oudendijksche Schiekade 81, daarna in de Parallelstraat 23 en in 1929 verhuisden zij naar de Schoterbosstraat 11 in Rotterdam, een zijstraat van de Teilingerstraat bij de (rotterdamse) Schiekade.In 1933 woonden zij in de Rubroekstraat nr 24.
Van de rotterdamse straten is in 1940 niet veel overgebleven, de oude huisjes aan de Oudendijkse Schiekade staan er nog. De Oudendijkse Schiekade ligt aan de Rotterdamse Schie.
oudedijkse schiekade 81
In 1933 woonden zijn ouders weer in Overschie, in de Julianastraat 24 en vanaf 1938 aan de Zestienhovenschekade 150a.In 1941 werd Overschie geannexeerd door Rotterdam.

Na zijn huwelijk kreeg hij een eerst een woning op IJsselmonde, waar Diny geboren is, waarna men verhuisde naar de parallelstraat. Rijksweg 13 met de flats aan de Oost-Sidelinge, die verderop overgaat in de parallelstraat.

Jan werkte toen bij de RMI, wat niet de bekende melkfabriek is, maar wat staat voor Rotterdamse Marmer Industrie, een natuursteenverwerker die in 2011 failliet gegaan is. Tijdens de wederopbouw van Rotterdam beleefde het bedrijf zijn gloriejaren. Het groeide uit tot de grootste natuursteenverwerker van Nederland. Alleen al in Rotterdam zit er in het Hilton hotel,het Shell gebouw, de Bijenkorf (de bekende gevelstenen), in de Doelen (de klankkaatsers) en in nog veel meer gebouwen natuursteen van de RMI verwerkt. Ook het bekende kunstwerk van Wessel Couzijn (nu op het Weena) is verankerd in RMI-marmer, en de wandversieringen van Bouke IJlstra en het vloermozaiek van Wally Elenbaas in de Doelen zijn van RMI-marmer. Maar nu staan er op die plek aan de Zestienhovensekade woningen en herinnert er niets meer aan dat bedrijf. De wandversiering van Bouke IJlstra in de grote zaal met de cassette-wanden.

Jan is wel totdat hij wegens rugklachten de WAO inging bij RMI blijven werken. In de 50-er jaren is het gezin verhuisd naar de Parallelstraat 19, waar hij is blijven wonen tot hij in 1985 's nachts in zijn slaap aan een hartstilstand is overleden.

3. Cornelia Maria Jacobs

Cornelia Maria Jacobs is geboren op 14 juli 1924 in Overschie en overleden op 22 juni 2013 in bejaardencentrum Hogenban in Rotterdam-Overschie.

Zij is waarschijnlijk geboren op de Delfshavense Schiekade no 14, waar haar vader sinds december 1922 loodgieter was. De Delfshavense Schiekade bestaat op de huidige plattegronden niet, het zou de Delfshavenseweg kunnen zijn, waar nog oude huizen uit die tijd staan, maar vanaf het verlengde (nu alleen fietspad) naar de Spaanse brug en vandaar tot aan de A20, waar nu alles kaalslag is, heette het vroeger waarschijnlijk ook Schiekade, en is de naam verdwenen na de annexatie van Overschie in 1941 door Rotterdam, dat na de oorlog in Overschie een grote stadsuitbreiding ontwierp.
Voor haar huwelijk is zij gaan werken als dienstbode bij tante Net en tante Bets, geen familie, maar Netty is naar tante Net vernoemd.
Doopbewijs

 • Zij huwde op 11 februari 1947 in Rotterdam
 • Eerste woning was op IJsselmonde
 • Geboorte dochter Diny 14 jan 1948 , vernoemd naar Huibertje Vrolijk
 • Verhuizing naar de Parallelstraat oostzijde
 • Geboorte dochter Cornelia 26 dec 1948 , vernoemd naar haar moeder.
 • Geboorte dochter Netty 7 feb 1950
 • Geboorte zoon Jan 1 jun 1951 (Joannes Abraham), vernoemd naar zijn vader.
 • Geboorte dochter Ria 3 dec 1953
 • Verhuizing naar de Parallelstraat 19
 • Geboorte dochter Lena 8 feb 1955 , mogelijk vernoemd naar een zus
 • Geboorte zoon Jozef 31 jul 1958 , vernoemd naar haar grootvader
 • Geboorte zoon Hans 4 sep 1959, ook vernoemd naar zijn vader?
 • Overlijden Jan 7 apr 1995
Er zijn geen vernoemingen naar grootvader Willem Broeder.


opmerkelijk: 14 juli was zowel haar geboortedag, de geboortedag van haar moeder, de sterfdag van haar moeder en de geboortedag van haar schoonvader.

3de Generaties (Grootouders)

Alle vier de grootouders zijn geboren in Rotterdam, maar na hun huwelijk terecht gekomen in Overschie.
Overschie was toen nog een zelfstanige gemeente, voornamelijk platteland, met een kleine dorpskern .De zelfstandige gemeente was wel veel groter dan de huidige deelgemeente.
In de Napoleontische tijd, toen er gemeentegrenzen werden vastgesteld, liep de grens tot aan het huidige Centraal Station.Toen in 1847 het Station D.P. gebouwd werd, moest de grond van Overschie gekocht worden.Overschie was dus vroeger wel groter, maar met weinig inwoners.De grote uitbreidingsplannen kwamen pas na de annexatie door Rotterdam,de polders (eerst de Kleinpolder) werden volgebouwd, maar de oude kern is goed bewaard gebleven.
De naam Overschie komt van de vier wateren, die daar bij elkaar komen en die alle vier kortweg met Schie worden aangeduid: de Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. Overschie ligt niet over de Schie, maar het is een verbastering van OuderSchie via OuwerSchie naar Overschie.
In het latijn (waarin vroeger alle akten geschreven werden) bestaat geen verschil tussen de letters u en v, waardoor de verbastering ontstaan is. Het Nieuwer Schie, een buitendijks gors, werd afgedamd en zo ontstond Schiedam. voor 1200 was er nog maar 1 Schie.
Gelukkig heten de kades aan die 4 Schieen niet allemaal Schiekade. In Overschie heet de kade langs de Delftse Schie de Delftweg, en langs de Rotterdamse Schie Zestienhovenschekade en Oudendijkse Schiekade. De Rotterdamse Schiekade, waar vroeger de Rotterdamse Schie liep is gedempt met het puin van het bombardement van 1940.
In 1844 werden de heerlijkheden Overschie en Hoogenban door de gemeente Overschie gekocht van de stad Delft. De stad Delft had in 1492 de heerlijkheid Overschie van Hendrik van Naaldwijk gekocht, en in 1596 de heerlijkheid Hoogenban van Johan van Assendelft.
De vader van Hendrik, Willem had de heerlijkheid gekocht van de van Spangen's, de van Assendelft's hadden geerfd van de van Cralingen's.

4. Willem Broeder

Willem Broeder is geboren op 14 juli 1892 in Rotterdam, het overlijden is niet bekend, maar moet zijn na 1950, want Netty heeft hem nog gekend als lorreboer, met een platte wagen, waarop hij zijn spullen verzamelde, die zijn vrouw in een soort kringloopwinkeltje verkocht. Hij huwde Huibertje Vrolijk op 24 sep 1914 in Overschie, dat tot 1941 een zelfstandige gemeente was.
In 1914 gingen zij daar ook wonen, maar verhuisden terug naar Rotterdam in 1929, naar de Schoterbosstraat 11. Zijn overlijden had te maken met maag- of darmproblemen. Op de gezinskaarten wordt als beroep achtereenvolgens vermeld : houtbewerker, winkelier en los werkman. In het adresboek van Overschie van 1939 staan twee Broeders:
W.Broeder handel. in lompen, Zestienhovense kade 150a en
W.Broeder boekhouder, Oudendijksche Schiekade 10.Dit is de Willem Broeder van 1888, een achterneef, kleinzoon van Willem Broeder van 1825, die een broer was van Jan Broeder uit generatie 5.

5. Huibertje Vrolijk

Huibertje Vrolijk is geboren op 2 september 1891 in Rotterdam, haar overlijden is niet precies bekend, maar moet geweest zijn na 1970. Volgens Netty heeft zij - zij noemde haar opoe - in de Jacob Loisstraat, waar Natasja geboren is, nog krentenbrood gebakken,

Onderstaand de belangrijke gebeurtenissen in haar leven.

 • Geboorte Johannes Abraham (1915)
 • Geboorte Engeltje Johanna (geboren 21 dec 1916), ofwel tante Engel
  Zij is vernoemd naar haar grootmoeder van moeder's kant, Engeltje Johanna Kerkhoven,kleindochter van Engel Huisman (zie generatie 6) , kleinzoon van Engel Huijsman (generatie 8) en die is weer is vernoemd naar zijn grootvader Engel de Bois (geb 1693 in Overschie)
  De Engelen zijn er dus al heel lang in Overschie, want deze laatste Engel is een zoon van Willem Engel de Bois (geb in Schiebroek) en dus waarschijnlijk ook weer vernoemd naar zijn grootvader.
 • Overlijden Johannes Abraham (1917)
 • Geboorte Aartje Johanna (1918)
 • Geboorte Johannes Abraham (1922)
 • Geboorte Willem (1924)
 • Geboorte Huibertje (1935)

6. Jozef Antonius Kornelis Jacobs

Jozef Antonius Kornelis Jacobs is geboren op 27 mei 1896 in Rotterdam, Oppert 27 en overleden op 15 mei 1978 in het Rheumaverpleeghuis Beethoven in Rotterdam.
Hij huwde Cornelia Maria van de Laar op 20 sep 1922 in Rotterdam.
Zijn moeder is gestorven toen hij 4 was, zijn vader stierf (of verdronk zichzelf) toen hij 14 was. Zijn vader is wel hertrouwd, maar zijn stiefmoeder werd in 1909 opgenomen in het krankzinnigengesticht Maasoord. Van 23 april 1910 tot 3 mei 1914 werd Jozef opgevoed in het R.K Wees- en armenhuis aan de West-Kruiskade, daarna is hij uitbesteed in RK-gezinnen.
Volgens zijn persoonskaart heeft hij vanaf dec 1822 gewoond op de Delfshavense Schiekade nr 14, maar op een latere persoonskaart is dit de Delfshavense kade nr 14
in februari 1936 is hij verhuisd naar de Zestienhovensekade 21, en in juli van datzelfde jaar naar de Emmastraat 8b alles in Overschie. Op sommige documenten wordt Kornelis ook als Cornelis geschreven. Van beroep was hij loodgieter.

adresboek


Als gepensioneerde

7. Cornelia Maria van de Laar

Cornelia Maria van de Laar is geboren op 14 jul 1899 in Rotterdam, Gaffelstraat 47 en overleden op haar verjaardag 14 jul 1985 in de geriatrische kliniek aan de Asserweg in Rotterdam. Mentaal was zij niet erg stabiel. Ze is regelmatig psychiatrisch behandeld en leed aan godsdienstwaanzin.

Zij zijn getrouwd vanuit de Willigenstraat 49 en de Volmarijnstraat 119.
Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren in Overschie:

 • Maria Catharina ( Marie) 19 mrt 1923, overleden 4 mrt 1991.Zij trouwde Arie van Zouwen.
  Arie had een Esso-VW-bus, waarmee hij zijn zus Cor, zwager en kinderen vaak op vakantie wegbracht.
 • Cornelia Maria 1924
 • Theodorus (Theo) 20 oktober 1926, overleden sep 2019.
  huwelijk met Coby van Rijn.
 • Cornelis wilhelmus (Kees) 5 jan 1928, overleden 28 jan 1996.
  Huwelijk op 15 mei 1949 met Francina van Bommel.Hun dochter Mia heeft ook een uitgebreide stamboom vastgelegd van haar voorouders, en die van haar man, Didi Dardaganadis.
 • Helena Hendrika Theodora (Lena) 9 maart 1930, overleden 9 juli 1993.
  Zij was getrowd met Wout Michels.
 • Elisabeth Carolina Maria (Elly) 4 december 1931, overleden 26 mei 2010.Zij was getrouwd met Piet van Vliet.
 • Theresia Gerarda (Trees) 4 maart 1940, getrouwd met Wim Poels.
 • Andere gebeurtenissen:
 • Huwelijk Kees 1950

4de Generaties (Overgrootouders) Broeder en Vrolijk

De Broeders en Vrolijken van deze generatie zijn allen geboren en getogen Rotterdammers.

8. Johannes Abraham Broeder

Johannes Abraham Broeder is geboren op 10 jan 1863 in Rotterdam en overleden op 10 mrt 1932 in Rotterdam. Hij huwde Aartje Johanna van den Bergh op 3 sep 1884 te Rotterdam. Andere feiten en vermeldingen in het leven van Johannes

 • Beroepen: voerman,kolendrager,los werkman
 • Woonplaatsen:
 • Hofdijk 45
 • Rubroekstraat 106

 • als laatste adres:
 • Warmoezierstraat 64 (er is nu een Warmoezierstraat in Terbregge, maar vroeger was er ook een Warmoezierstraat -zie foto- bij de Goudseweg. Warmoeziers zijn tuinders, en in de 18e eeuw was dit nog een buitengebied.)

 • 9. Aartje Johanna van den Bergh

  is geboren op 22 mei 1864 in Rotterdam en overleden op 29 dec 1934 in Rotterdam.

  Andere feiten en vermeldingen in het leven van Aartje Johanna

 • Geboorte zoon Jan 15 nov 1884
 • Geboorte dochter Aartje 1886
 • Geboorte en overlijden Willemina 1888
 • Geboorte zoon Johannes 8 feb 1890
  De broers Jan en Johannes trouwen met de zusjes Teuntje en Catharina Fijnaaart uit Gorinchem.
 • Geboorte zoon Willem 14 jul 1892
 • Geboorte zoon Johannes Abraham 21 sep 1894
 • Geboorte dochter Aartje Johanna 12 apr 1897
 • Overlijden dochter Aartje Johanna 3 jan 1899
 • Geboorte dochter Maria Theodora 6 mrt 1900
 • Geboorte dochter Aartje Johanna 29 aug 1901
 • 10. Willem Vrolijk

  Willem Vrolijk is geboren op 29 nov 1866 in Rotterdam en overleden op 23 jan 1945 in Rotterdam. Hij huwde Engeltje Johanna Kerkhoven op 12 nov 1890. Andere feiten en vermeldingen in het leven van Willem Vrolijk

 • Geboorteadres Paardelaan 15. De Paardelaan is waar nu de Zwarte Paardenstraat is, maar was in 1866 nog een buitengebied in Rotterdam.
 • In 1912 is het gezin verhuisd naar de Oudendijksche Schiekade 13, dit is vlakbij de Volkstuin Vereniging Blijdorp.
 • Beroepen: winkelbediende (1890), winkelier (1894), loswerkman (1899), bootwerker of houtwerker (1900)

 • Dochter Engeltje Johanna trouwt met Jacob Johannes de Kooning, familie van Willem de Kooning.
 • 11. Engeltje Johanna Kerkhoven

  Engeltje Johanna Kerkhoven is geboren op 28 jan 1872 in Rotterdam en overleden op 4 dec 1925 in Rotterdam.
  Zij is vernoemd naar haar grootvader Engel Huisman.

 • Zij kreeg 11 kinderen, waarvan 2 levensloos zijn geboren, de eerste 10 zijn geboren in Rotterdam, de laatste in Overschie.
 • Huibertje was de oudste
 • Johannes Daniel Nicolaas is geboren op 7 dec 1892
 • Maria Helena (3 mrt 1894 - 8 mei 1943)
 • Engeltje Johanna is geboren op 17 feb 1896
 • Gerrit is geboren op 16 sep 1899
 • Wilhelmina Christina (17 sep 1900 - 28 jun 1994)
 • Willem geboren 1 jan 1904
 • Cornelis geboren 22 aug 1910
 • Johanna geboren 6 apr 1915 in Overschie
 • 4de Generaties (Overgrootouders) Jacobs en van de Laar

  De kant van de Jacobsen en van de Laar's komen m.u.v. Cornelia van den Berg, niet uit Rotterdam. De Jacobsen komen uit het grensgebied van Gelderland ,Limburg en Noord-Brabant, Catherina van Bergen komt uit het noorden van Limburg en de van de Laar's komen ook uit Noord-Brabant, maar dan uit het midden, uit Tilburg en de noordelijke omgeving ervan.

  12. Derk Jacobs

  Derk Jacobs is geboren op 25 dec 1852 in Nijmegen en overleden op 11 apr 1910 in Rotterdam.Hij is verdronken in het Boerengat.
  Hij huwde Catharina Maria van Bergen op 3 jul 1879 in Nijmegen. Na haar overlijden hertrouwde hij met Wilhelmina Berkelaar op 14 sep 1900 in Zevenhuizen.
  Andere feiten en vermeldingen in het leven van Johannes

 • Beroep timmerman, wagenmaker en koopman in lampen
 • Verhuizing naar Rotterdam 14 mrt 1893, met dochter Hendrika en zoon Theodorus, eerste adres Oppert, daarna Burg. de Roosstraat
 • Rond 1880 was er sprake van een landbouwcrisis als gevolg van de import van goedkoop graan uit Amerika. Ook de toenemende landbouwmechanisatie zorgde ervoor dat er weinig behoefte was een arbeidskrachten.
  In die periode trokken veel Brabanders en Limburgers naar de havenstad, waar wel veel werk was, zowel bij de aanleg van havens als in de scheepssector.

  De groei van Rotterdam voornamelijk tussen 1880 en 1920

  13a. Catharina Maria van Bergen

  Catharina Maria van Bergen is geboren op 24 mrt 1855 in Gennep en overleden op 25 feb 1900 in Rotterdam. Zij was toen 44 jaar woonde op de Oppert.

  Zij kregen 11 kinderen.
  Haar eerste 5 kinderen (geboren in Nijmegen) en zijn jong overleden.
  Ook in Rotterdam kreeg zij nog 2 kinderen, die binnen het eerste jaar gestorven zijn.

  • Geboorte Theodorus Franciscus 7 mrt 1888 Overlijden 6 apr 1880
  • Geboorte dochter Maria Margaretha Johanna 5 okt 1882.
   Bij de volkstelling van 1889 was zij niet meer aanwezig.
  • Geboorte en overlijden Theodorus Franciscus nov 1883
  • Geboorte Hendrika Wilhelmina Maria 30 dec 1885
  • Geboorte Theodorus Johannes 4 sep 1887
  • Geboorte Jozef Antonius Cornelis 27 mei 1896
  • Geboorte Theresia Maria Wilhelmina 12 jun 1897
  • Geboorte en overlijden Wilhelmus Antonius Franciscus 15 sep 1898 - 1 okt 1898

  13b. Wilhelmina Berkelaar

  Wilhelmia is geboren op 19 jul 1871 in Zevenhuizen en overleden in 1936 in Oud-Beijerland.
  In 1909 werd zij geplaatst in krankzinnigengesticht Maasoord (in Poortugaal), waarna zij als 'niet te genezen'is sep 1910 ontslagen wordt,om bij haar zus verder verpleegd te worden. Derk en Wilhelmina kregen geen kinderen.
  De overlijdensdatum van Derk is fictief, want hij is als drenkeling opgevist uit het Boerengat.
  Wellicht. dat Derk met veel jonggestorven kinderen en eerste vrouw en met zijn tweede een vrouw in Maasoord niet verder wilde leven.
  Jozef werd opgenomen in het R.K.Wees en armenhuis (nog net geen 14 jaar). Daarna werd hij uitbesteed in R.K.-gezinnen, en ging in 1913 bij zijn broer Theo wonen
  Hendrika was al in 1908 naar Nijmegen teruggekeerd.

  14. Cornelis Wilhelmus van de Laar

  Cornelis Wilhelmus van de Laar is geboren in 1869 in Raamsdonk en overleden op 11 sep 1906 in Rotterdam. Hij huwde Cornelia Maria van den Berg.
  Zij kregen 11 kinderen
  Andere feiten en vermeldingen in het leven van Cornelis

 • Beroep: borstelman
 • 15. Cornelia Maria van den Berg

  Cornelia Maria van den Berg is geboren op 16 jun 1870 in Rotterdam en overleden op 20 mei 1927 in Rotterdam. Andere feiten en vermeldingen in het leven van Cornelia

 • Geboorte Cornelis Wilhelmus 28 nov 1889
 • Geboorte Kaspert Hendrik 18 nov 1892
 • Geboorte Wilhelmus Johannes 23 sep 1893
 • Geboorte Arnolda Berendina Maria 12 nov 1894
 • Geboorte Maria Jozefina Theodora 21 sep 1896
 • Geboorte Theodorus 28 nov 1897
 • Geboorte Cornelia Maria 14 nov 1899 (oma)
 • Geboorte Johannes 20 aug 1900
 • Geboorte Elizabeth Carolina 9 okt 1901
 • Overlijden Johannes 5 dec 1901
 • Geboorte Wilhelmina Johanna 10 jan 1904
 • Geboorte Franciscus Jozephus 1906
 • Na het overlijden van Cornelis trouwde zij in 1919 met Hendrik van Anen
 • 5de Generaties (16 Betovergrootouders)

  Generaties van Broeder en Vrolijk


  Deze generatie voornamelijk afkomstig uit Rotterdam e.o., Dordrecht en Leerdam.

  16. Jan Broeder

  Jan Broeder is geboren op 4 sep 1828 en overleden 14 jan 1904 in Rotterdam.Van beroep was hij arbeider en winkelbediende.
  Op sommige adreskaarten staat 1827 als geboortejaar. In 1851 woonde hij in bij zijn moeder in de Jodenlaan, tegenwoordig Jan van Loonslaan bij de Vondelweg, vanwege het daar gelegen Jodenkerkhof.
  Omstreeks 1860 was hij apothekersbediende en woonde in de Lombardstraat. In de jaren 1880 tot 1892 woonde hij op de Hofkade, Rottestraat, Schotelboslaan, Vriendenlaan en Frerikstraat.
  Hij huwde op 23 jul 1851 Willemina Verhoeven. Zij kregen 6 kinderen, waarvan 4 zonen, die allemaal Johannes genoemd werden, en waarvan de eerste drie als kind gestorven zijn.

  17. Willemina Verhoeven

  is in Rotterdam geboren op 30 nov 1827 en aldaar overleden op 6 jul 1892. Kinderen:
  • Johannes (1852-1852)
  • Maria Cornelia (1853)
  • Johannes (1853)
  • Johannes Abraham (1856-1860)
  • Clasina Willemina (1859-1891)
  • Johannes Abraham (1863-1932)

  Haar twee dochters Maria en Clasina zijn getrouwd met twee broers Gijtenbeek

  18. Johannes van den Bergh

  Johannes is geboren op 4 jan 1832 en overleden op 22 okt 1903 beide te Rotterdam.
  Hij is gehuwd op 13 mei 1857 met Aartje Escabache. In 1880 zijn zij gaan wonen in de Frederikstraat in Crooswijk.
  Van beroep was hij o.a. koopman en sjouwer.
  Johannes en Aartje kregen 11 kinderen, waarvan de meesten zeer jong gestorven zijn.
  In 1850 woonden zij in de Banketstraat, daarna in de Baggijnenhof.

  19. Aartje Escabache

  Aartje is geboren op 6 mei 1835 en overleden op 6 jan 1919 ook in Rotterdam.
  Zowel Aartje als haar vader zijn in Rotterdam geboren, maar haar naam klinkt spaans. Haar grootvader kwam uit het gehucht Gandoules in de gemeente Monpezat-de-Quercy vlak onder Cahors. Onder Napoleon kwam hij als tamboer naar Nederland en werd (na de veldtocht in Rusland te hebben overleefd) als douanier gestationeerd in Rotterdam. Kinderen naast Aartje Johanna:
  • Johannes (1857-1952)
  • Pieternella Francina Elizabeth (1869-)
  • Johanna Pieternella Elizabeth (1873-1956)
  • Pierre (1878-1929)
  • Maria Theodora (1882-)

  20. Gerrit Vrolijk

  Gerrit Vrolijk is geboren op 2 jan 1839 te Dordrecht (Weeshuisstraat). Hij overleed 14 jun 1919 te Rotterdam(Oostervantstraat 17).
  Zijn voorouders zijn afkomstig uit Flomborn in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en heetten dus Frohlich
  De kwaliteit van de afgebeelde foto is wel erg goed, als je bedenkt dat de fotografie pas aan het eind van de 19e eeuw wat algemener werd. Het zou dus ook een van zijn zonen kunnen zijn.
  Hij was van beroep smid (eerst smidsknecht)

  21. Huibertje Brouwer

  Huibertje Brouwer is geboren op 15 dec. 1832 in Leerdam en overleden op 26 mrt. 1894 in Rotterdam.
  Zij was dienstbode en kreeg de volgende kinderen:
  • Willem (1866-1945)
  • Maria Jacoba Geertruida (1868-1923)
  • Barend (1872-)
  • Gerardus (1875-)

  22. Johannes Daniel Nicolaas Kerkhoven

  Johannes is geboren op 12 mei 1837 in Den Haag en overleden op 4 mrt 1882 in Delfshaven.
  Johannes is opgegroeid in Hellevoetsluis, waar zijn vader werkte op de marinebasis Rijks Werf.
  Hij werd scheepstimmerman in Rotterdam.

  23. Maria Helena Huisman

  Maria Helena is geboren op 29 mei 1842 te Rotterdam en overleden op 7 apr 1923 in Schiedam.
  Na hun huwelijk in 1863 woonden zij in bij Engel Huisman op de Baan.Rond 1875 is het omgedraaid, na het overlijden van haar moeder woonde Engel in bij zijn dochter in Delfshaven.

  5e Generaties van Jacobs en van de Laar


  Met uitzondering van Cornelia Maria van den Berg, wier familie uit Rotterdam afkomstig is, zijn de anderen van beneden de grote rivieren. (Rijn an Waal)
  De Jacobs kant uit Nijmegen en het Land van Maas en Waal, de kant van de van de Laer's uit midden-en west Noord-Btabant.

  24. Franciscus Jacobs (van Haaren)

  Franciscus is geboren op 21 februari 1814 in Nijmegen en overleden op 31 mei 1868 aldaar.
  In zijn geboorteakte heette zijn vader Derk van Haaren en zijn moeder Cornelia Driessen, echter er is een doopbewijs waarin deze vader Derk geboren is als Theodorus, zoon van Franciscus Jacobs. Hoe die naam veranderd is in Haaren en Jacobs v.v. is niet geheel duidelijk.Het probleem begint waarschijnlijk al bij zijn grootvader. In de akte van ondertrouw van deze grootvader uit 1783 staat : Francis Jacobs van Haaren, weduwnaar van Dora Mie van Suijlen, wonende in den hoek van Winssen etc.
  In 1814 was Nederland nog onderdeel van Napoleon's rijk, dus Francis is eigenlijk Fransman van geboorte. De geboorteakte is ook in het Frans opgesteld. Franciscus had een zus, geboren in 1815 en overleden in 1819. De overlijdensakte geeft de naam Geertruida van Haren aan. Na het overlijden van Cornelia Driessen is Derk in 1820 hertrouwd, en in die huwelijksakte heet hij (en ook zijn kinderen) weer Jacobs. In 1843 wilde Franciscus trouwen en had daarom een uittreksel uit het geboorteregister nodig, en een verkaring omtrent zijn dienstplicht. Zijn vader leefde nog, zijn moeder was in 1819 gestorven, maar in plaats van een geboorteakte werd een akte van bekendheid opgemaakt, waarin verklaard wordt dat er waarschijnlijk geen goede geboorteakte bestaat en dat Franciscus de zoon is van Theodorus Jacobs en Cornelia Driessen. Sindsdien is ook zijn naam veranderd in Jacobs. Getuigen bij de akte waren geen van allen directe familie. Onderstaand voor zover ik het kan ontcijferen de tekst:

  In het jaar eenduizend achthonderd drie en veertig den vijfden Mei verscheen voor ons Meester Willem de Man, kantonregter te Nijmegen, bijgestaan door onzen griffier Meester Reinier Oswaldsso….. Verhagen in het lokaal onzer gewone teregtzitting een persoon volgens zijn verklaring genaamd Franciscus Jacobs, stalknecht, wondende te Nijmegen, oud zijnde negenentwintig jaren die ons verzocht dat wij zouden afgeven ene akte van bekendheid ter aanvulling van de ver… zijner akte van geboorte, welke werd vereischt tot het aangaan van een huwelijk. Waartoe aanstond als getuigen zijn verschenen 1e Berhart van Bebber, timmerman oud vierendertig jaren 2e B.. Rijswijk koetsier, oud vijfenveertig Jaar 3e Bartholomeus Ernst, bediende oud drieenveertig jaar 4e Jan Faber particulier oud zevenenvijftig jaar allen wonende te Nijmegen, welke ons verklaarden wel te weten dat de verzoeker is genaamd Franciscus Jacobs en is geboren te Winssen gemeente Ewijk gedurende het jaar 1000 veertien zonder bepaald de maand of dag te kunnen opgeven als zoon van Theodorus Jacobs en Cornelia Driessen echtelieden. Gevende zij getuigen als mede van …. wetenschap op dat zij de ….. verzoeken en deze van jongsaf altijd zeer goed hadden gekend en verder als oorzaak waarom de verzoeker niet in de mogelijkheid is om eene akte van geboorte over te leggen dat hij zich niet op het geboorteregister bevindt opgeschreven omdat waarschijnlijk de aangifte zijner geboorte niet behoorlijk heeft plaats gehad. Van al het welk is opgemaakt dit procesverbaal hetgeen de comparasanten gedane voorlezing met ons en de griffier hebben ondertekend, uitgezonderd Jan Faber bovengenoemd die verklaarde niet te kunnen schrijven of …. En zal van deze akte aan verzoeker een afschrift worden uitgereikt om aan hem te verstrekken ter aanvulling zijner akte van geboorte; zijnde … aan deze werkzaamheden …. Getekend
  Als beroepen zijn vermeld stalknecht en societeitsbediende. Zijn adres in Nijmegen was Hertogsteeg 21. Voorafgaand aan zijn huwelijk heeft hij negen jaar gediend bij het 13e afd Infanterie.

  25. Angenees van den Boom

  Angenees is geboren op 22 augustus in Oss. Zij overleed op 4 oktober 1895 in Nijmegen, Scheidenmakersgas 22.
  Van broep was zij naaister
  Zij huwde op 11 juni 1843 in Nijmegen met Franciscus. Kinderen uit dit huwelijk:
  • In 1844 een levensloos geboren kind, In 1845 een kind wat na 2 dagen overleed
  • Adrianus (Nijmegen, 1 oktober 1850 - 12 sep 1936)
  • Theodora (Nijmegen, 29 apr 1848 - 23 mrt 1871)
  • Derk (zie boven) 1852
  • In 855, 1856 en 1858 weer 3 levensloos geboren kinderen
  • Theodorus Bernardus (Nijmegen, 6 april 1859 - 5 nov 1860)
  • Anna Maria (Nijmegen, 24 april 1862 - 9 mei 1934)

  26. Theodorus van Bergen

  Theodorus is geboren op 26 apr 1823 in Gennep, een gemeente aan de Maas in Noord Limburg en overleed op 21 apr 1899 aldaar.
  Zijn beroep was schoenmaker, bij zijn tweede huwelijk zelfs meester-schoenmaker.
  Met Anna Maria Polders trouwde hij in 1849 in Gennep en kreeg bij haar 4 kinderen, waarvan Catharina (overgrootmoeder) de jongste was.
  In 1858 hertrouwde hij met de 23-jarige Catharina Moll (uit Goch), die echter in 1859 in het kraambed met haar dochter overleed. Daarna trouwde hij met de eveneens 23-jarige Maria van Mekeren uit Ottersum, bij wie hij drie kinderen verwekte.Zij overleed een jaar na Theodorus.
  Ottersum ligt boven Gennep, en Goch ligt net over de grens ten oosten van Gennep.

  27. Anna Maria Mechtildis Polders

  Anna Maria is geboren op 21 mrt 1820 in Goch (DE) en overleed op 18 feb 1857 in Gennep.

  28. Cornelis van de Laar (Laer)

  Cornelis is geboren op 18 apr 1845 in Waspik en overleden op 14 dec 1921 in Rotterdam.
  Hij trouwde op 1 jul 1868 in Dussen, halverwege Waspik en Emmikhoven aan de Bergse Maas, die echter pas in 1902 gegraven werd.
  Hiervoor lagen hooguit wat oude rivierbeddingen in dit gebied.
  Detail van de oude watersnoodkaart uit 1809. Bij Well is de Maas afgedamd en de Bergsche Maas gegraven.
  In 1877 verhuisden zij naar Delfshaven. In 1886 werd Delfshaven door Rotterdam geannexeerd.

  29. Wilhelmina Johanna van den Broek

  Wilhelmina is geboren op 7 aug 1842 in Emmikhoven en in Rotterdam overleden op 26 mei 1929)

  30. Kaspert Hendrik van den Berg

  Kaspert is geboren op 28 jul 1836 en overleden op 13 okt 1924 beide te Rotterdam.
  Hij trouwde op 15 mei 1861. Zij woonden in de Lange Baanstraat (een verdwenen straat tussen Goudsesingel en Mariniersweg.). Van beroep was hij besteller.

  31. Arnolda Berendina Maria Goosen

  Arnolda is geboren op 20 feb 1843 in Rotterdam en overleden op 21 jul 1918 aldaar.

  De volgende generaties :

  Generatie 6: 32 Oudouders

  • Net als de generaties 4 en 5 komen de Broeders uit Rotterdam e.o. , maar de Vrolijken komen uit Dordrecht
   De oudst bekende generaties Broeder komen uit Kralingen, dat in 1895 door Rotterdam geannexeerd is, hun echgenotes komen uit Hillegersberg en een paar dorpen in die buurt( Berkel, Bleijswijk, Moerkapelle).
   De Vrolijken kwamen voor Dordrecht uit Duitsland en heetten toen Frolich.
   De grootmoeder van Engeltje Kerkhoven komt echter uit ..... Hilvarenbeek.
   De Jacobs kant komt uit Nijmegen en het Land van Maas en Waal en de kant van de van de Laer's uit midden-en west Noord-Brabant.

  • 32. Johannes Broeder (Capelle a/d IJssel okt 1786 - Rotterdam,23 feb 1849) x 33. Clasina van Savooijen (Leerdam, nov 1785 - Rotterdam,7 jul 1855)
   Zij zijn in 1815 getrouwd in Kralingen.Het echtpaar kreeg 6 kinderen.Roepnaam was Hannes.
  • 34. Abraham Verhoeven x Maria Anraad, waarvan bij beiden geboorte en overlijden onbekend is.
  • 36. Pieter van den Bergh (Rotterdam,17 jun 1803 - 29 mei 1854) is in Rotterdam en getrouwd op 26 jun 1822 met 37. Dirkje van Rijn (Rotterdam, 11 aug 1799 - 10 nov 1865).
  • 38. Pierre (Pieter) Escabache is geboren op 5 okt. 1811 in Rotterdam en overleden op 11 feb. 1887 in Rotterdam.
   Hij huwde Pieternella van Tol op 15 aug. 1832 in Rotterdam.
   Van beroep was hij eerst stukadoor, en later schoenmaker.
   39. Pieternella van Tol is geboren in 1807 in Dordrecht en overleden op 3 aug. 1879 in Rotterdam.
  • 40.Willem Vrolijk is geboren op 19 nov. 1815 in Dordrecht en overleden op 23 dec. 1890 in Rotterdam (Bloemkwekersstraat). Hij huwde eerst met Maria Geertruida Stroes op 17 aug 1836 in Dordrecht, waar na drie maanden hun eerste dochter Maaijke geboren werd.
   Na haar overlijden huwde hij in 1849 met Maria Frederiksen, bij wie hij twee kinderen verwekte.
   Na haar dood in 1855 trouwde hij op 6 feb 1856 in Rotterdam met Johanna Sprong. Zoon Gerrit was toen al 17 jaar. Zij kregen nog eens vijf kinderen op de Paardenlaan nr 15.
   Van beroep was hij smid.
   41. Maria Geertruida Stroes is geboren in 1816 in Dordrecht en overleden op 15 mei 1848 in Dordrecht (Vischstraat).
  • 42.Barend Brouwer is geboren in 1803 in Vianen en overleden op 9 mrt. 1888 in Leerdam. Hij huwde Johanna Jacoba Storij op 29 apr. 1832 in Leerdam.
   43. Johanna Jacoba Storij is geboren op 4 aug 1800 in Leerdam en overleden op 29 sep. 1876 aldaar.
  • 44.Cornelis Kerkhoven is geboren op 8 feb. 1812 in Zaandam en overleden op 8 feb. 1885 in Rotterdam.
   Een week na zijn geboorte is zijn moeder overleden.
   Als diensplichtig militair op 24 maart 1831 ingedeeld bij het korps rijdende artillerie.Hij werd magazijnmeester en portier bij Rijk's Werf in Hellevoetsluis.
   Al in het begin van de zeventiende eeuw werd Hellevoetsluis de thuisbasis van de oorlogsvloot van de Republiek. Hellevoetsluis fungeerde als voorhaven van Rotterdam.Tussen 1695 en 1710 werden de vestingwerken aangelegd.Er kwam een droogdok, een kazerne en een kruit- en projectielenmagazijn. In het pompgebouw van het droogdok is nu restaurant Fortezza gevestigd. In de Frans-Duitse oorlog van 1870 werd de vesting ingrijpend verbouwd. In de Tweede Wereldoorlog zijn weer een aantal vestingswerken gesloopt.
   Na het graven van de nieuwe waterweg verloor Hellevoet zijn betekenis en werd het een toeristenstadje.
   Cornelis huwde 45. Johanna Mijnhardt is geboren op 28 mei 1818 in Dordrecht en overleden op 30 apr. 1892 in Rotterdam.
   De ingang van de marinehaven in Hellevoetsluis.
  • 46. Engel Huisman is geboren op 29 okt 1808 in Kethel en overleden op 12 mrt 1896 in Rotterdam.Hij huwde Johanna Maria Francisca Vingerhoets op 2 mrt 1836 in Overschie.
   47. Johanna is geboren op 21 febuari 1812 in Hilvarenbeek en overleden op 13 apr 1872 in Rotterdam.
   Engel gaat (moet) in dienst (hij is van de lichting 1828) en komt bij het Bataljon Jagers van de 9e infanteriedivisie. .
   De dienstplicht werd in Nederland pas in 1810 door Napoleon ingevoerd. Koning Willem I handhaafde het systeem en in 1814 werden voor het nieuwe Nederlandse leger bataljons Jagers geformeerd.De bataljons Jagers werden ingezet in de gevechten bij Quatre-Bras en Waterloo. Daarna werden de bataljons Jagers opgenomen in de Afdelingen Infanterie en kende het leger geen Jagers meer (behalve de West-Indische Jagers),hun taak was overgenomen door de Flankeurs. Bij Koninklijk Besluit werden in 1829 weer twee jagerbataljons geformeerd.
   In dit KB wordt gesteld dat het voor jagers als een eer moest worden gezien om aan een dergelijk bataljon deel te mogen nemen en voor een officier moest worden gezien als een onderscheiding. Het jaar erop in 1830 moesten de Jagers zich meteen bewijzen toen België zich afscheidde van Nederland.
   Vanaf 1830 concentreerde Willem I, die de afscheiding niet verkroppen kon, een groot aantal militairen aan onze zuidergrens, in Tilburg en een hoofdwacht in Hilvarenbeek.
   Engel heeft deelgenomen aan de tiendaagse veldtocht in Belgie van 2 tot 12 augustus 1831, waarvoor hij op 5 april 1832 het metalen kruis ontving.
   In de vroege ochtend van 2 augustus 1831 trokken de Nederlanders de Noord-Brabantse grens bij Poppel over. Ook verschillende studentencompagnieën ondersteunden het leger. Bij de Belgen was de troepenconcentratie bij de grens niet onopgemerkt gebleven en verschillende wegen waren door hen onbegaanbaar gemaakt door het omkappen van bomen. Bij Nieuwkerk vonden de eerste gevechten plaats. Opperbevelhebber de prins van Oranje, de latere koning Willem II arriveerde die middag in de buurt van Poppel om de vrijwillige Utrechtse studenten een hart onder de riem te steken. Ondertussen viel Zondereigen in Nederlandse handen onder leiding van generaal Van Geen en 400 Belgen werden naar Merksplas teruggedreven. In Poppel plunderden de Nederlanders voor circa 4500 gulden aan brood, wapens en geld.
   Zo zal Engel dus in Hilvarenbeek terecht gekomen zijn, waar hij bij Johanna een kind verwekte: Petrus, geboren op 10 feb 1833,die als Peter zeker tot zijn 11e jaar op het Vrijthof bij zijn grootouders bleef wonen. Militairen mochten de eerste zes jaren van hun dienstplicht niet trouwen. Peter werd pas gewettigd bij Engel's huwelijk in 1836.
   Mei 1836 verlaat hij de dienst en vinden wij hem in Rotterdam op de Baan.
   Naast de Vingerhoetsen op de Vrijthof 72 woont Johanna Maria Huijsmans uit Goirle, echtgenote van Martinus van Iersel. Zij is een dochter van Cornelis Huijsmans. Ik weet niet of Engel familie was. Er is weinig overeenkomst in namen en geboorteplaatsen van de 2 families Huijsman.
  • Baretembleem van de jagers.
  • 48. Theodorus (Derk) Jacobs is geboren (gedoopt) op 12 aug. 1786 in Afferden en overleden op 11 jan. 1870 in Nijmegen. Hij huwde Cornelia Driessen (ook genoemd Drissen van Dinteren) op 12 mei 1813 in Bemmel.
   Zij kregen 3 kinderen, na haar overlijden hertrouwde hij met Antonia Toonen. Hij was boerenarbeider of dagloner.
   49. Cornelia Driessen (Drissen van Dinteren) bij haar trouwen dienstbode, is geboren op 10 mrt. 1779 in Afferden (Deest) en overleden op 23 okt 1819 in Neerbosch.
  • 50.Jan van den Boom is geboren op 24 mei 1790 in Loon op Zand en overleden op 9 mrt. 1851 in Nijmegen. Hij huwde Doremi Cornelisdr (Dorothea Maria) Mels (Meijers) op 3 feb. 1814 in Oss.
   51. Doremi Cornelis (Dorothea Maria) Mels (Meijers) is geboren op 12 sep. 1786 in Oss en overleden op 31 aug. 1867 in Nijmegen.
  • 52. Hendrikus van Bergen is geboren op 10 jul. 1796 in Gennep, Limburg en overleden op 22 jan. 1871 in Gennep. Van beroep was hij schoenmaker.
   53. Margaretha Peters is geboren op 15 okt. 1796 in Gennep en overleden op 29 mei 1829 in Gennep.
  • 54. Johannes Hendrik Polders verdere gegevens zijn onbekend. Hij huwde Anna Margritha Paassens
  • 56. Wilhelmus (Willem) van de Laer is geboren op 17 mrt. 1793 in Tilburg en overleden op 31 aug. 1847 in Veenhuizen (wonende te Waspik).
   Hij huwde Hendrika Genisse op 23 apr. 1831 in Waspik. 57. Hendrika Genisse is geboren op 15 dec. 1809 in Waspik en overleden op 5 jan. 1861 in Waspik.
  • 58. Johannis van den Broek is geboren op 18 sep. 1810 in Schijndel en overleden op 9 jul. 1860 in Dussen. Hij huwde Johanna van Hees 59. Johanna van Hees is geboren in 1820 en overleden op 3 okt. 1894 in Dussen.
  • 60. Josephus van den Berg van beroep zeeman en sjouwer is geboren op 16 mei 1809 in Rotterdam en overleden op 3 sep. 1882 in Rotterdam. Hij huwde 61. Elisabeth van der Poel, geboren op 13 jun. 1808 in Rotterdam en overleden op 22 jul. 1889 in Rotterdam.
  • 62. Frans Adolph Goosen is geboren op 9 jan. 1812 in Deventer en overleden op 15 okt. 1861 in Rotterdam. Hij huwde Cornelia Meeuwissen op 18 mei 1842 in Rotterdam.
   63. Cornelia Meeuwissen is geboren op 15 apr. 1821 in Schiedam en overleden op 12 aug. 1872 in Rotterdam.

  Generatie 7: 64 Oudgrootouders

  • Van de 64 oudgrootouders zijn niet alle gegevens bekend, met name in Noord-Brabant lopen diverse sporen dood.

   De meeste oudgrootouders zijn geboren in de tijd dat Nederland nog de Republiek der Zeven Verenigde Provincien was.
   Zij groeiden op in een tijd vol veranderingen. De patriotten verdreven stadhouder Willem V uit den Haag, maar zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen riep de hulp in van haar broer, die in 1787 met 20.000 man Nederland binnenviel.
   In 1794 viel Pichegru Nederland binnen en stichtten de patriotten de Bataafse Republiek. In 1806 werd Nederland een koninkrijk onder Lodewijk Napoleon, in 1810 werden wij ingelijfd in het keizerrijk van Napoleon, en in 1814 werden wij weer een koninkrijk onder Willem I.
   Onder Napoleon werd in 1811 in Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd.Napoleon had die administratie nodig omdat hij de dienstplicht (conscriptie) wilde invoeren.
   Bij wet werd geregeld dat geboorte, huwelijk en dood door de gemeentelijke overheid vastgelegd moest worden. Bij een huwelijk werden bijlagen opgenomen, zoals kopieen van een geboorteakte, het eventueel vervuld hebben van de dienstplicht, en als ouders na overlijden geen toestemming konden geven ook hun overlijdensakte. Hierdoor zijn veel gegevens uit die tijd verifieerbaar.

   Als nummering van de nog bekende oudgrootouders hou ik de kwartierstaatnummering aan, d.w.z. dat nr 64 de vader is van nummer 32, die de vader is van nummer 16.
   En zo is nummer 66 de vader van nummer 33, die de moeder is van nummer 16.

  • 64. Jacob Jansz Broeder is geboren in 1754 in Kralingen en overleden in 1808. Hij huwde Helena (Lena) Hannesdr van Yperen (IJperen) op 2 maart in Hillegersberg, met bevestiging op 5 apr. 1779 in Kralingen.
   Helena (Lena) Hannesdr van Yperen (IJperen) is geboren op 6 nov. 1757 in Hillergersberg en overleden op 31 jan. 1819 in Rotterdam.
  • 66. Pieter van Savooijen (Savoijen) is geboren op 20 sep. 1752 en overleden op een onbekende datum. Hij huwde Adriana van Werkendam, Zij is geboren in 1748 in Leerdam en overleden op 5 mrt. 1830 in Rotterdam.
  • 72. De ouders van Pieter van den Bergh zijn Gerrit van den Bergh en Maria Lagrouw
  • 74. De ouders van Dirkje van Rijn zijn Hendrik van Rijn (overleden in 1825) en Alida Rens
  • 76. Pierre Escabache is geboren op 19 aug. 1771 in Gandoules een gehucht in de commune van Montpezat de Quercy, in het departement Lot et Garonne (Fra). Hij is overleden op 19 feb. 1855 in Rotterdam. Hij huwde Johanna Elisabeth Giliam op 10 jul. 1797 in 's-Gravenhage.
   Pierre was tamboer in het Franse leger, dat in 1794 onder Pichegru met 80.000 man de Republiek binnengevallen was om de patriotten te helpen in hun fluwelen revolutie tegen Willem de Vijfde.
   Een tamboer was een volwaardige soldaat, die middels een wisseling van trommelslagen de bevelen van de officieren doorgaf. Naast voor het geven van signalen werd de trom gebruikt om marsen ordelijk te laten verlopen en te verlichten. Ook bij de geschutsexercitie speelde de tamboer een belangrijke rol.
   In 1799 viel een Brits-Russische invasiemacht Noord-Holland binnen, veroverde de Nederlandse vloot in Den Helder en bezette Alkmaar (2 oktober). De geallieerden werden echter verslagen in de Slag bij Castricum (6 oktober) en moesten zich weer uit Nederland terugtrekken.
   Op 6 oktober 1799 raakte Pierre bij een van deze veldslagen gewond. Op 29 oktober 1802 krijgt hij ontslag uit het leger.Hij is dan 32 jaar oud.
   In 1812 vinden we hem bij de douane in de Bouche de la Meuse (Monden van de Maas standplaats Rotterdam). Volgens de overlevering was hij tussen 1811 en 1812 met Napoleon mee op de veldtocht naar Rusland, raakte gewond en is door een Russische boerenvrouw verzorgd. Daarna ging hij met vrouw en kinderen naar Rotterdam.
   Een tweede verhaal is dat hij niet in Holland kon wennen en zijn vrouw niet in Frankrijk. En dus zijn ze met het hele gezin vier keer in een huifkar van Holland naar Frankrijk en getrokken. Onderweg werd in de kost voorzien door het aanbrengen van versierde plafonds in herenhuizen e.d. Ze waren dan ook plafonniers, en eigenlijk geen stucadoor.
   77. Johanna Elisabeth Giliam (Guilliam) is geboren op 5 jan. 1774 in Rotterdam en overleden op 30 jun. 1814 in Rotterdam

   <===Slag bij Castricum

   tamboer onder Napoleon===>
  • 78. Joris van Tol is geboren op 17 feb. 1782 in Dubbeldam en overleden op 9 okt. 1821 in de Mijl. Hij huwde Aartje Brand. 79. Aartje Brand is geboren in 1793 in Dubbeldam en overleden op 9 jun. 1860 in Dordrecht.
  • 80. Johann Georg Vrolijk is geboren op 10 feb 1872 te Rotterdam (Kuijpersgang 4 Op den Dijk) en overleden op 14 aug 1833 in Dordrecht.Hij huwde Maaijke Kraan op 27 feb 1802. Maaijke is geboren in Dordrecht op 4 feb 1783 en daar overleden op 1 feb 1857
   Zij gingen wonen in de Raamstraat. De straat bestaat nog wel in Dordrecht, maar is nu alleen nieuwbouw.
  • 82. Gerrit Stroes is in 1794 geboren in Dordrecht. Hij huwde op 3 feb 1813 in Dordrecht Elisabeth Knieriem.
   Elisabeth is geboren in 1793 in Dordecht en overleden op 3 okt 1846 aldaar.
  • 84. Peter Brouwer is getrouwd met Cornelia van der Pauw.Verder geen gegevens bekend
  • 86. Johannes Jacobus Storij is getrouwd met Hendrikje van der Wal.Verder geen gegevens bekend.
  • 88. Klaas Kerkhoven is geboren op 20 feb 1790 in Zaandam.Hij huwde op 6 okt 1811 Antje Cornelis Jaape geboren op 19 nov 1790 en overleden op 13 feb 1812 in Zaandam.
  • 90. Johannes Daniel Mijnhardt is geboren op 28 jul 1771 in Amsterdam.
  • 92. Hillebrand Engelsz Huisman is geboren op 28 dec 1786 in Overschie en overleden op 2 sep 1862 aldaar.Hij huwde Maria Snaathorst.
   Een huisman is niet iemand die het huishouden verzorgt, maar een man met een (eigen) huis, dit was zeker in plattelandsdorpen als Overschie meestal een boerderij.
  • 94. Christiaan Franciscus Vingerhoets is geboren op 25 dec 1783 in Diessen en overleden op 9 aug 1863.Hij huwde op 1 nov 1807 Elisabeth van der Zanden in Hilvarenbeek. Zij is geboren in 's-Hertogenbosch op 10 jul 1784.
   In 1826 woonden zij in Diessen. Volgens het bevolkingsregister van Hilvarenbeek, vestigde Christiaan zich vanuit Diessen in 1800 in Hilvarenbeek op de hoge zij van het Vrijthof op nummer 72. Dit was ongeveer het 10de huis gerekend vanaf de Koestraat. In die tijd werd de Vrijthof meestal Marktveld genoemd.Christiaan was van beroep timmerman.
  • 96. Franciscus Jacobs van Haaren is geboren in Deest in 1747. Hij overleed op 7 sep 1806 on Afferden.
   Franciscus is drie keer getrouwd geweest: Op 22 april 1722 met Dora Mie van Suijlen (Dorothea), uit dit huwelijk 9 kinderen
   Op 18 aug 1783 met Elisabeth van der Weerden, uit dit huwelijk twee kinderen, allebei Theodorus (Derk), waarvan de eerste op tweejarige leeftijd overleed.Elisabeth zelf overleed in 1788 in Bergharen, waarna Franciscus in 1798 hertrouwde met Maria Anna Peters.Uit dit huwelijk nog eens vier kinderen.
  • 98.Johannes Driessen van Dinteren, geboren in Deest op 4 nov 1743 huwde op 2 mei 1773 Geertruida Bosch.Hij overleed op 12 okt 1812 in Afferden. Geertruida is geboren in Beuningen in 1740 en overleden op 24 aug 1783 in Winssen.
  • 112. Peter van de Laer is geboren in Tliburg op 28 jul 1755 en aldaar overleden op 23 feb 1829.Hij huwde op 23 dec 1787 in Tilburg Johanna Maria Snelders.Johanna werd geboren in Lage Mierde op 28 mei 1762,zij overleed in Tilburg op 4 mei 1797.
  • 120. Casper Hendrik van den Berg is geboren op 22 nov 1774 in Schiedam. Hij overleed in Rotterdam op 29 jun 1860.Hij huwde Maria van der Zijp op 12 jun 1796 in Rotterdam. Maria was geboren in Tiel op 22 okt 1772.
  • 122. Anthonij van der Poel is in Rotterdam geboren op 6 jul 1780 en overleden op 16 aug 1832.Hij huwde op 9 aug 1801 Geertruij Smits, geboren in Roermond op 4 jun 1779 em in Rotterdam overleden op 20 dec 1837.
  • 124. Johannes Martinus Goosen is geboren op 12 mei 1781 te 's-Gravenhage en overleden op 6 feb 1842.Hij huwde Maria Geertruida Boers, geboren op 17 nov 1775 te Deventer. Zij overleed 1 jun 1837 in Amersfoort.
  • 126. Theodorus Meeuwissen is geboren op 11 nov 1784 in Xanten en overleden op 2 jun 1846 in Schiedam.Hij huwde Theodora Groenendaal, geboren in Schiedam op 30 mrt 1789. Zij is 6 okt 1865 aldaar overleden.

  Generatie 8: 128 Oudovergrootouders

  • 128. Jacob Hendriksz Broeder (1716) is geboren in Kralingen. Hij huwde Anna Jans Waddinxveen uit Bleiswijk op 21 feb 1738.
   Over zijn naam is onduidelijkheid, want in sommige bronnen heet hij Jan.Er is een broer Johannes of Jan Hendriksz geboren in 1717, die in 1740 getrouwd is met Anna Tijmens van der Does.
   In 1738 bij zijn huwelijk heet Jacob van 1716 nog Jacob Hendriks, zo ook in 1750 bij de geboorte van dochter Maertje, maar bij de geboorte van zoon Jacob in 1753 en 1754 zijn vader en moeder Jan Hendrikse Broeder en Anna Jans Waddinxveen.
   Het is niet zo dat Anna Jans hertrouwd is met de Jan van 1717, want in 1750 worden vlak na elkaar Anna Jans Waddinxveen en Anna Tijmens van der Does verblijd met een dochter, die ze allebei Maertje noemen.Getuige is in beide gevallen Maertje Jacobs Zorger, hum oma, de vrouw van Hendrik Broeder.
   De begraafboeken uit die tijd geven ook weinig houvast, in de jaren 1753, 1754 en 1756 staat wel vermeld dat een kind van Jan Broeder begraven is, maar zonder verdere aanduiding.
  • Links:Doopinschrijving van de beide Maertjes uit 1750, Rechts:die van Jacob uit 1754.

  • 130. Hannes Jansz IJperen is geboren op 2 nov 1710 in Hillegersberg, en overleden op 16 apr 1672. Hij huwde Aaltje Simonsdr Dekker, geboren 12 jun 1718 overleden 7 feb 1772 te Hillegersberg.
  • 152. Pierre Escabache is geboren voor 1755 in Monpezat de Quercy en overleden omstreeks 1812 aldaar. Hij huwde Maria Veyes Oudin.
  • 156. Kleijs Jorisz van Tol is geboren op 29 aug. 1753 in Dubbeldam en overleden op 18 jul. 1810 aldaar. Hij huwde Pieternella Jacobsen van Tol.Zij is geboren in mrt. 1757 in Dordrecht en overleden op 9 aug. 1814 in Dubbeldam.
  • 160. Jacob Frohlich is geboren in 1760 in Flomborn, Rheinland-Pfalz (DE) en overleden op 12 jan 1790 in Dordrecht. Hij huwde Johanna Margarita Lupertin, geboren in 1760 in Dordrecht en overleden op 5 dec. 1810 in Dordrecht.
   Jacob emigreerde op 6 sep 1781 naar Rotterdam.In 1784 verhuisde hij naar Dordrecht.
  • 184. Engel Huijsman is geboren op 5 dec. 1756 in Overschie en daar overleden. Hij huwde Lijsje Molenaar op 16 mrt. 1783 in Overschie, geboren in 1758 ook in Overschie.
  • 188. Franciscus Vingerhoets is geboren in oktober 1747 te Hilvarenbeek, en overleden op 18 juli 1808 te Diessen. Hij huwde op 20 mei 1781 in Hilvarenbeek met Anna Maria Magdelena van Gijsel, geboren in Diessen. Zij is gestorven op 24 oktober 1834 te 's-Hertogenbosch.

   Links:Doopinschrijving van Franciscus, Rechts:huwelijksaankondiging.

  • 196. Andreas (Dries) Hermens van Dinteren is geboren in 1700 in Overasselt en overleden op 11 dec. 1779 in Afferden (Deest). Hij huwde Elisabeth (Lijsbeth) Jansen op 23 mrt. 1727 in Deest. Zij is geboren in 1700 en overleden op 6 nov. 1784 in Afferden (Deest).
  • 224. Peter van de Laar is geboren in 1703 in Goirle en overleden op 16 nov. 1775 in Tilburg. Hij huwde eerst Maria Gerits, die een jaar na hun huwelijk overleed.Daarna huwde hij Anna (Anneken Jan) de Lepper op 24 nov. 1738 in Tilburg. Zij is geboren op 19 aug. 1715 in Loon op Zand en overleden op 29 jan. 1757 in Tilburg.

   trouwakte met Anneken Lepper
  • 254. Petrus Pieter Groenendaal is geboren op 16 mei 1757 in Waspik en overleden op 12 aug. 1812 in Schiedam. Hij huwde Petronella Hille op 22 sep. 1782. Zij is geboren op 25 nov. 1758 en overleden op 1 mrt. 1841 alles in Schiedam.

  Generatie 9: 256 Oudbetovergrootouders

  • 256. De vader van Jan Hendriks Broeder heet natuurlijk Hendrik Broeder, met patroniem Jansz. Op 3 sep 1729 is een Hendrik Jansz Broeder in Kralingen overleden, die deze Hendrik zou kunnen zijn .
   Hij is op 8 apr 1713 in Kralingen getrouwd met Maartje Jacobs Sorger, dochter van Jacob Sorger en Jannetje Overkamp.
  • 260. Johannes van IJperen is geboren in 1678 in Benthuizen en overleden op 19 sep 1729 te Hillergersberg.Hij trouwde op 12 sep 1706 met Aagje Jansdr van der Meijde op 12 sep 1706 te Berkel.
   Aagje werd geboren op 2 sep 1685 te Berkel en overleed op 7 feb 1722 te Hillegersberg.
  • 262. Simon Cornelisz Dekker is geboren op 20 sep 1676 te Zevenhuizen en overleden op 20 jul 1761 in Hillergersberg. Hij trouwde op 6 dec 1713 met Anna Maartensdr de Bruijn. Zij is geboren op 5 nov 1684 in Zevenhuizen en overleden op 30 aug 1744 in Hillegersberg.
  • 368. Jacob Huijsman is geboren in 1730 in Hillegersberg. Hij huwde Lijsje Engels de Bois op 1 mrt. 1753 in Overschie. Lijsje Engels de Bois is geboren in 1732 in Schiebroek en overleden op 12 apr. 1783 in Overschie.
  • 376. Christiaen Joannis Vingerhoets is geboren in Diessen.Hij huwde in Hilvarenbeek op 12 feb 1741 met Johanna Francisci van de Ven, geboren in Oirschot en overleden in Hilvarenbeek op 31 jan 1785.
   Het huwelijk werd ook gesloten voor de kerk in Diessen, maar de St. Willebrorduskerk werd in 1648 tot aan 1798 aan de katholieke eredienst onttrokken. Rechtsonder de St.Petrus Banden te Hilvarenbeek. De toren wordt omschreven als een van de mooiste van Noord-Brabant en een hoogtepunt van de Kempense gotiek. De toren heeft ten voorbeeld gestaan voor de vrijwel identieke toren van Asperen. Ze is omstreeks 1450 gebouwd en werd omstreeks 1550 verfraaid met rijke versieringen zoals spaarvelden, balustrades en steunbeertjes. De spits dateert uit 1615 en heeft een met een open koepeltje bekroonde peer. Van 1648 tot 1799 was de kerk in gebruik bij de Hervormde gemeente, waarna ze weer aan de katholieken werd teruggegeven. Veel van het interieur, zoals beelden en glas-in-loodvensters, werd verwijderd, maar de preekstoel, de kroonluchters en het koorgestoelte bleven gehandhaafd.

   Links de trouwakte

  • 392. Hermen Jansen van Dinter is geboren in 1670 in Keent (NB). Hij huwde Jenneken Jacobs op 19 feb. 1699 in Overasselt, geboren in 1670 aldaar.
  • 450. Joannes Adrianuszn de Lepper is geboren op 3 jan. 1677 in Loon op Zand en overleden op 30 dec. 1719. Hij huwde Petronella Gerardus Martens op 16 aug. 1699 in Loon op Zand. Petronella Gerardus Martens is geboren op 7 apr. 1676 en overleden na 1760 alles in Loon op Zand.
  • 508. Thomas Peetersz Groenendaal is geboren in 1726 in Dongen en overleden op 2 okt. 1786 in Raamsdonk. Hij huwde Cornelia Huijbert Corsten.. Cornelia Huijbert Corsten is geboren op 15 feb. 1725 in Raamsdonk en overleden op 28 apr. 1759 in Raamsdonk.
  • 510. Jacob Hille is geboren in 1730 in Schiedam en overleden op 19 nov. 1800 in Schiedam. Hij huwde Theodora Dirkje Verhaaren,geboren in 1733 in Schiedam en overleden op 4 nov. 1800.

  Generatie 10: 512 Stamouders

  • Jan Ariensz Huijsman is geboren in 1709 in Overschie. Hij huwde Dirkje Jacobs Slootweg op 18 sep. 1720 . Dirkje Jacobs Slootweg is geboren in 1711 en overleden op 16 apr. 1758 alles in Overschie.
  • Engel Willemsz du Bois (ook de Bois) is geboren op 5 apr. 1693 in Overschie en overleden op 8 okt. 1750. Hij is begraven in de Overschiese kerk,2e kleed (doodskleed waarin men begravenen wordt?). Gedurende 1 uur werd er met twee klokken geluid. Op dezelfde datum staat hij echter ook in de begraafregisters van Schiebroek.
   Tussen 1695 en 1805 werd er belasting geheven over trouwen en begraven. De ambtenaar die belast was met het innen heette 'gaarder'.Bovenstaande gegevens komen uit de registers van die gaarder. De zoon van Engel Willem zal ook in 2 kerken in ondertrouw gaan, zowel in Overschie als Schiebroek.
   Engel huwde Maartje Pieterse Wensveen op 15 jul. 1725 in Overschie. Zij is geboren in 1700 in Overschie en overleden op 31 okt. 1734.
  • Adrianus Cornelis de Lepper is geboren op 24 sep. 1634 in Loon op Zand en overleden in 1703 aldaar. Hij huwde Margaretha Judocus Kroot op 20 jun. 1667. Zij is geboren op 13 mrt. 1647 in Loon op Zand en overleden in 1703.
  • Johannes Hille is geboren in 1708 in Schiedam en overleden op 21 nov 1760 aldaar. Hij huwde Anna Tickenbergh.
  • Petrus Verhaeren is gboren in 1700 in Venrooij of Rhenoij en overleden op 4 aug 1752 in Schiedam. Hij huwde Henderijntje Persoon (Schiedam, 30 jun 1702 - 25 jun 1784)

  Generatie 11: 1024 Stamgrootouders

  • Arij Cornelisz Huijsman is geboren op 2 jan 1661 in Hillegersberg. Hij huwde Marietje Geerlof op 18 mei 1687. Marietje is geboren in 1670 in Hillegersberg.
  • Willem Engel de Bois is geboren in Schiebroek.Hij is getrouwd met Jannetje Sijmonsdr Suijderend.Zoon Engel is geboren in 1693, dus zal Willem geboren zijn rond 1670.
  • Cornelis Jansen de Lepper is geboren in 1603 in Loon op Zand en overleden in 1658 aldaar. Hij huwde Arnolda Schalcken 28 nov. 1620.
  • Dirck Arent Persoon is geboren in 1673 en overleden in 1712.Hij huwde Jannetje Hendriksdr Bergman. Jannetje is geboren op 16 nov 1662 in Schiedam en overleden op 27 dec 1737 aldaar

  Generatie 12: 2048 Stamovergrootouders

  Van deze generatie is weinig bekend. Op basis van het patroniem weten we dat de vader van Marietje Geerlof Hendrik heette.
  De ouders van Dirck Persoon waren Arent Persoon, die getrouwd was met Maartje.Zij is geboren in 1640 en overleden in 1696.


  >